אדריכלות
אתית
אנו מאמינים באדריכלות שבה
האסתטיקה נובעת מפונקציונליות תוך
שימוש בטכנולוגיות בניה מתקדמות.
אנו מאמינים באדריכלות שבה
האסתטיקה נובעת מפונקציונליות תוך
שימוש בטכנולוגיות בניה מתקדמות.

הרצליה הילס - פרויקט מגדלים מאת משרד האדריכלים קיקה בראז

אדריכלות
ישראלית מקומית
אנו מתכננים בהתאם לאקלים, לתרבות ולאורח החיים
בישראל והופכים את הצרכים לאלמנטים עיצוביים.
אנו מתכננים בהתאם לאקלים, לתרבות ולאורח החיים
בישראל והופכים את הצרכים לאלמנטים עיצוביים.

אדריכלות ישראלית - פרויקט גינדי מאת משרד האדרילכים קיקה בראז

מגיבים למהות
המקום
הבניינים שלנו צומחים מההקשר הגיאוגרפי,
ההיסטורי והתרבותי שהם נטועים בו.
הבניינים שלנו צומחים מההקשר הגיאוגרפי,
ההיסטורי והתרבותי שהם נטועים בו.

פרויקט מגורים מאת משרד אדריכלים קיקה ברא

מעצבים את
המרחב הציבורי
אנו יוצרים חללים ציבוריים חיוניים ובעלי משמעות
המשמשים כמצע לחיים אורבאניים דינאמיים.
אנו יוצרים חללים ציבוריים חיוניים ובעלי משמעות
המשמשים כמצע לחיים אורבאניים דינאמיים.

שרונה מרקט - פרויקט אדריכלי עירוני מאת משרד האדריכלים קיקה בראז

יצירת קהילות
וחוויות מגורים חדשות
אנו מאמינים באדריכלות שנובעת ממחשבה חדשנית על החיים בעיר והמהווה מענה לסוגיות חברתיות ועירונית עכשויות.
אנו מאמינים באדריכלות שנובעת ממחשבה חדשנית על החיים בעיר והמהווה מענה לסוגיות חברתיות ועירונית עכשויות.

תכנון ערים והתחדשות עירונית מאת משרד האדריכלים קיקה ברא

בניה אינטנסיבית בקנה-מידה אנושי
אנו מובילים חזון עירוני להתחדשות עירונית המעשיר את איכות החיים בעולם הולך
ומצטופף תוך עירוב שימושים ליצירת עיר עתיד וורטיקלית.
אנו מובילים חזון עירוני להתחדשות עירונית המעשיר את איכות החיים בעולם הולך
ומצטופף תוך עירוב שימושים ליצירת עיר עתיד וורטיקלית.

פרויקט ויצמן - התחדשות עירונית מאת קיקה בראז אדריכלים

בנייה
בת קיימא
אנו מתכננים בניינים וסביבות עירוניות ברי-קיימא
ששמים דגש על שימוש בחומרים וטכניקות בניה ירוקים.
אנו מתכננים בניינים וסביבות עירוניות ברי-קיימא
ששמים דגש על שימוש בחומרים וטכניקות בניה ירוקים.

קיקה בראז אדריכלים - פרויקט מגדלים אדריכלות בר קיימא
4942
4,942
יחידות מגורים
חדשות כבר אוכלסו
5003
5,003
יחידות מגורים
נוספות בתכנון
קיקה בראז אדריכלים - פרויקט זיתונים מאת משרד אדריכלים מוביל
883
883
יחידות מגורים נבנו במסגרת תהליכי התחדשות עירונית
15462
15,462
יחידות מגורים
נוספות בדרך
משרד קיקה בראז אדריכלים מוביל בהתחדשות עירונית ואדריכלות אורבנית