Project: WEIZMAN NEIGHBORDHOOD- COMPLEX 5

Project:

WEIZMAN NEIGHBORDHOOD- COMPLEX 5

No.:

500-5

Location:

Herzliya

Type:

Multiuse

Client:

Azorim

Status:

Planning

Year:

2022

מתחם 5 הינו המתחם הראשון המתוכנן בשכונה החדשה, מתחם פנימי הפונה ללב הפארק, בנוי משלושה מבני מגורים, בני 12,18 ו- 9 קומות – המשלבים מגורים, גני ילדים בקומות, מסחר בקומת הקרקע ובית קפה עירוני בכיכר העירונית.

המבנים תוכננו בדירוג לכיוון הפארק ושומרים על מעברים פתוחים המאפשרים גישה להולכי הרגל לתוך הפארק ומבית הקפה, זרימת אוויר, ומבטים ירוקים.

גני הילדים והחצרות בקומות הבניין צופים לפארק ועוצבו כאלמנט ייחודי המורכב מחזית משתנה, החושפת את החצרות בהדרגה, מצלה בשעות השמש הקשות, ומרמזת על הצבעוניות בגנים אל מול חזית הבניין.

גג גני הילדים מתוכנן כגג ירוק המהווה חזית חמישית, עם חירור המכניס אור טבעי לחצרות הגנים.

חזיתות המתחם משלבות אדניות בנויות ואלמנט צמחייה מטפסת המתכתב עם מיקום המתחם בלב הפארק. עיצוב המבנים זהה בשפה ובבחירת חומרי הגמר למרות הבדלי הגובה המשמעותיים. שפה “נקייה” תוך הדגשה של מרפסות המגורים ושימוש זהה של אלמנטים אדריכליים מדגישים את היותם חלק מפרויקט אחד.

  • מגורים 20,460 מ"ר, מסחר 200 מ"ר שטחים מעל הקרקע
  • שטחים מתחת לקרקע 10,800 מ"ר
  • מס. יח"ד לפינוי 58
  • מס. יח"ד לבינוי 186

Explore More Projects